Bệnh viện Bà Rịa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020

Thảo luận trong 'Công chức - Viên chức' bắt đầu bởi Admin, 7/2/20.

 1. Admin

  Admin Administrator Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  2/4/16
  Bài gửi:
  322
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  18
  • Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
  • Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BVN ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù kinh phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  • Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  • Xét đề nghị của Bệnh viện Bà Rịa tại công văn số 507/BVBR-TCCB ngày 15/7/2019 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019;
  • Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế:
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bà Rịa trực thuộc Sở Y tế năm 2020, gồm các nội dung sau:

  1. Nhu cầu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu cụ thể như sau: – Bác sĩ (hạng III): 60 chỉ tiêu.

  – Kỹ thuật Y (hạng III): 06 chỉ tiêu

  – Hộ sinh (hạng III): 03 chỉ tiêu

  – Dược sĩ (hạng III): 03 chỉ tiêu

  – Điều dưỡng (hạng III): 17 chỉ tiêu

  – Điều dưỡng (hạng IV): 8 chỉ tiêu

  – Hộ sinh (hạng IV): 05 chỉ tiêu

  – Quản trị viên hệ thống hạng IV: 01 chỉ tiêu

  – Y sĩ (hạng IV): 02 chỉ tiêu.

  – Dinh dưỡng (hạng III) hoặc chuyên viên: 01 chỉ tiêu.

  – Công tác xã hội viên (hạng III): 01 chỉ tiêu.

  – Chuyên viên: 02 chỉ tiêu.

  – Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu

  (Kèm theo các bảng nhu cầu chi tiết).

  2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

  3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 01/2020

  4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

  5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

  6. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BNV ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa có trách nhiệm:

  – Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

  – Tổ chức thông tin rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  *****Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020
  Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
  Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ -UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ- SYT ngày 30/12/2019 của Sở Y tế tỉnh
  Bà Rịa Vũng tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Bà Rịa năm 2020;
  Bệnh viện Bà Rịa xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

  Việc tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

  2. Yêu cầu:

  – Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào số lượng người làm việc được giao, nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

  – Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển.

  – Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm; có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:

  – Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

  – Bảo đảm tính cạnh tranh

  – Tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp.

  – Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

  – Đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận phiếu đăng ký. Khi người dự tuyển có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu quy định thì không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.

  – Các vị trí việc làm có yêu cầu tuyển một trong các trình độ như đại học trở lên, cao đẳng trở lên, trung cấp trở lên: Nếu người dự tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với yêu cầu của vị trí cần tuyển thì người dự tuyển phải thực hiện tuyển dụng ở trình độ đào tạo. Khi trúng tuyển sẽ xếp lương theo trình độ đào tạo.

  – Các vị trí việc làm chỉ yêu cầu tuyển một trong các trình độ như thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp: Nếu người dự tuyển có trình độ cao hơn mà tự nguyện đăng ký tuyển vào vị trí việc làm đó thì người dự tuyển phải thực hiện tuyển dụng ở trình độ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Khi trúng tuyển chỉ xếp lương ở trình độ tương ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không xếp lương theo trình độ đào tạo cao hơn).

  III. CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG:

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

  Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 gồm 111 chỉ tiêu (theo Quyết định số 1031/QĐ-SYT ngày 30/12/2019 của Sở Y tế ).

  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  Người dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

  Những người có đủ điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức:

  – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

  – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

  – Có đơn đăng ký dự tuyển;

  – Có lý lịch rõ ràng;

  – Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, có chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập);

  – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  – Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  – Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  – Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

  IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

  1. Hình thức tuyển dụng viên chức:

  Bệnh viện Bà Rịa tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng như sau:

  Vòng 1:

  – Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  – Trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1), Bệnh viện Bà Rịa sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.

  Vòng 2:

  – Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

  – Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

  – Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh 30 phút.

  – Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

  2. Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

  – Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  – Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  – Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  – Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

  – Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển sẽ quyết định người trúng tuyển.

  Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định.

  Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

  1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

  – Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 06/02/2020

  – Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP theo tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính trong giờ hành chính. Mỗi thí sinh nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển và 02 tấm ảnh 3 x 4 cm.

  2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

  – Phòng Tổ chức cán bộ: Số 686, đường Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại số : 02543.742314

  VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỔ BIẾN NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

  – Thời gian: Bệnh viện Bà Rịa tiến hành thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 vào ngày 22/03/2020. Thí sinh dự tuyển cập nhật vào địa chỉ http://benhvienbaria để biết thông tin.

  – Địa điểm: Tại Bệnh viện Bà Rịa, Số 686, đường Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:

  – Thời gian: Bệnh viện Bà Rịa sẽ thông báo cụ thể thời gian xét tuyển vòng 2 đối với các thí sinh đủ điều kiện tại vòng 1 vào ngày phổ biến nội dung xét tuyển.

  – Địa điểm: Tại Bệnh viện Bà Rịa, Số 686, đường Võ Văn Kiệt, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

  Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

  Trên đây là Kế hoạch Tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 của Bệnh viện Bà Rịa./.

  (Đính kèm theo Quyết định số1031 /QĐ- SYT ngày 30/12/2019 của Sở Y tế và Mẫu Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức)

  [​IMG]

   
 2. daotaonghiepvu.edu.vn

  daotaonghiepvu.edu.vn New Member

  Tham gia ngày:
  25/9/17
  Bài gửi:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM
  Hotline: 024.66607780 - 0915.500.911
  Email: [daotaoesc@gmail.com

  Xem chi tiết tại link: http://daotaonghiepvu.edu.vn/vn/nghiep-vu-bat-dong-san.html
  VPGD Tại Hà Nội: Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà

  VPGD Tại Đà Nẵng: đường Trần Bình Trọng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM - Cao Ốc Fimexco

  Khóa học và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản được xây dựng dựa trên sự phối hợp hài hoà và có hệ thống giữa lý thuyết giảng dạy theo chương trình khung của Bộ Xây Dựng và phần thực hiện thực tại tại các sàn GD BĐS uy tín hàng đầu Việt Nam.
  Nội dung khóa học nhằm đào tạo để học viên có đủ kiến thức và kỹ năng hoàn tất tốt nhất kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ như đề nghị của Bộ Xây dựng, hành nghề một cách hiệu quả trên thực tại và có đủ nền tảng để trở nên nhà môi giới chuyên nghiệp.

  [​IMG]
  Khóa học môi giới, định giá, điều hành sàn giao dịch bất động sản
  I.Đối tượng:
  Cán bộ,nhân viên các công ty, trung tâm kinh dinh bất động sản, các sàn giao tế bất động sản, công ty xây dựng, ngân hàng, trung tâm giám định giá, và các đối tượng khác có nhu cầu.

  II. Nội dung khóa học môi giới, định giá, điều hành sàn giao thiệp bất động sản
  - Khóa học: Môi giới Bất động sản.
  - Khóa học: Định giá Bất động sản.
  - Khóa học: Quản lý, điều hành sàn giao du bất động sản.
  Chuyên đề 1: luật pháp kinh dinh bất động sản
  Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
  Chuyên đề 3: Đầu tư kinh dinh bất động sản
  Chuyên đề 4: gian rửa tiền trong kinh doanh Bất động sản
  KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ MÔI GIỚI
  Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản
  Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.

  Mọi chi tiết liên đăng ký,
  VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC VIỆT NAM
  Hotline: 024.666.077.80 - 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com


  Tại Hà Nội: Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà

  VPGD Tại Đà Nẵng: Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

  VPGD Tại TP.Hồ Chí Minh: Đ[/i]ường Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Chứng chỉ Định giá Bất động sản tại - Tỉnh Quảng Ngãi


  Đào tạo chứng chỉ Kế toán trưởng - Đà Nẵng
   

Đối tác của BARIAVUNGTAUWORKS.COM